Welcome to

Quán Cô Tám Café

Xem menu

MÓN ĐẶC ĐIỆT

Espresso Bar

Espresso, Cappuccino, Latte…

Vietnamese Coffee

Black/White Coffee…

Fresh Fruit

Original Juice…

Smoothies

Mango + passion fruit…

Menu

Black Coffee (CF đen)

25.000 VNĐ

Milk Coffee/White Coffee

35.000 VNĐ

Espresso

35.000 VNĐ

Cappuccino

35.000 VNĐ

Mocha

35.000 VNĐ

Americano

35.000 VNĐ

Latte

35.000 VNĐ

Hand brew V60

100.000 VNĐ

Cold Brew

50.000 VNĐ

Orange

35.000 VNĐ

Watermelon

35.000 VNĐ

Pinneaple

35.000 VNĐ

Coconut Coffee

35.000 VNĐ

Banana + peanut

35.000 VNĐ

Snow Lime

35.000 VNĐ

Mango + passion fruit + beetroot

35.000 VNĐ

Chocolate

35.000 VNĐ

Matcha

35.000 VNĐ

lotus tay ho tea

35.000 VNĐ

jasmine milktea

35.000 VNĐ

oolong milktea

35.000 VNĐ

Croissant

35.000 VNĐ

Banana Cake (Bánh chuối)

35.000 VNĐ

Cookies

35.000 VNĐ

Panna Cotta (Bánh kem nấu)

35.000 VNĐ

KẾT NỐI NGAY VỚI

CÔ TÁM COFFEE FARM

BẰNG CÁCH QUÉT MÃ QR TRÊN ZALO